0918.821.096 - 0967.004.324
nkviet.corp@gmail.com
Máy làm mát không khí GY25
MÁY RỬA XE JEEPLUS JPS-P135
Máy nén khí POLO 2HP
Máy bơm mỡ khí nén GZ XX

MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 12L GZ-8
2.450.000 đ 2.550.000 đ
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 45L GZ-75B
4.500.000 đ 4.800.000 đ
MÁY BƠM MƠ KHÍ NÉN GZ-7
4.450.000 đ 4.650.000 đ
MÁY BƠM MỞ KHÍ NÉN 30L GZ-A9
4.450.000 đ 4.560.000 đ
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 12L GZ-3
2.500.000 đ 2.800.000 đ
MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 12L US-8
Liên hệ 4.000.000 đ
MÁY BƠM MƠ KHÍ NÉN 20L GZ-10
4.250.000 đ 4.350.000 đ

Tags :

X

Chat với chúng tôi