0918.821.096 - 0967.004.324
nkviet.corp@gmail.com
Máy làm mát không khí GY25
MÁY RỬA XE JEEPLUS JPS-P135
Máy nén khí POLO 2HP
Máy hút bụi HICLEAN HC-XX

MÁY HÚT BỤI HICLEAN HC-22
3.100.000 đ 3.270.000 đ
MÁY HÚT BỤI HICLEAN HC-15
2.900.000 đ 3.150.000 đ
MÁY HÚT BỤI HICLEAN HC-90
7.050.000 đ 7.990.000 đ
MÁY HÚT BỤI HICLEAN HC-40CE
3.900.000 đ 4.050.000 đ
MÁY HÚT BỤI HICLEAN HC-20/US
3.050.000 đ 3.698.000 đ

Tags :

X

Chat với chúng tôi