0918.821.096 - 0967.004.324
nkviet.corp@gmail.com
Máy làm mát không khí GY25
MÁY RỬA XE JEEPLUS JPS-P135
Máy nén khí POLO 2HP
Máy nén khí PUMA PK

Máy nén khí PUMA PK-150300 (15HP)
66.500.000 đ 67.000.000 đ
Máy nén khí PUMA PK-200300 (20HP)
80.100.000 đ 83.000.000 đ
Máy nén khí PUMA PK-300500 (30HP)
95.800.000 đ 96.700.000 đ
Máy nén khí PUMA PK-75250(7.5HP)
36.850.000 đ 36.650.000 đ
Máy nén khí PUMA PK-100300
51.850.000 đ 52.000.000 đ
MÁY NÉN KHÍ PUMA PK-0260(1/2HP)
7.100.000 đ 7.200.000 đ
Máy nén khí PUMA PK-20100 (2HP)
12.600.000 đ 12.450.000 đ
MÁY NÉN KHÍ PUMA PK-50160(5HP)
24.950.000 đ 24.700.000 đ

Tags :

X

Chat với chúng tôi