0918.821.096 - 0967.004.324
nkviet.corp@gmail.com
Máy làm mát không khí GY25
MÁY RỬA XE JEEPLUS JPS-P135
Máy nén khí POLO 2HP
Máy sấy khí FUSHENG 5-100AP

Máy sấy khí FUSHENG FR-015AP
22.700.000 đ 23.000.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-020AP
25.620.000 đ 26.500.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-030AP
28.500.000 đ 29.000.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-050AP
39.300.000 đ 41.000.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-075AP
54.750.000 đ 55.500.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-010AP
18.700.000 đ 19.300.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-040AP
35.400.000 đ 36.000.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-005AP
16.850.000 đ 17.200.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-060AP
47.800.000 đ 48.700.000 đ
Máy sấy khí FUSHENG FR-100AP
74.800.000 đ 75.100.000 đ

Tags :

X

Chat với chúng tôi